Home

 

Aktualności

 

Informacje turystyczne

 

Kalendarz imprez

 

Galeria

 

Linki

 

 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Trwa nabór uczestników/ uczestniczek do projektu „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej oraz osoby działające w branży turystycznej i okołoturystycznej powiatu oleckiego, z przyjemnością informujemy, że trwa nabór uczestników/ uczestniczek do projektu „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do
15 osób działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w powiecie oleckim, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności z marketingu usług turystycznych, ekologii przydomowej i promocji zachowań prozdrowotnych. W projekcie weźmie udział 9 kobiet i 6 mężczyzn będących członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, pensjonatów, hoteli, restauracji, kawiarni, pubów itp.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie wezmą udział
w trzech interesujących jednodniowych warsztatach zorganizowanych w gospodarstwach agroturystycznych. Będą to warsztaty z zakresu:
1) marketingu usług turystycznych,
2) ekologii przydomowej,
3) promocji postaw prozdrowotnych
Odbędą się one w II. połowie marca i kwietniu 2010 r.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie otrzyma materiały informacyjno-promocyjne będące efektem realizacji w/w warsztatów, tj.:
1) ulotkę z przepisami kulinarnymi z wykorzystaniem własnoręcznie uprawianych ziół i innych roślin;
2) ulotkę z zestawem ćwiczeń ruchowych dla osób przebywających w gospodarstwach agroturystycznych;
3) folder promujący lokalną turystykę aktywną, ekologię, zdrowie.

Ponadto każda z tych osób otrzyma tablicę informacyjną gospodarstwa agroturystycznego.

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
Diana Walendzewicz – koordynatorka projektu, tel. 514 522 014
Anna Turowska – kierowniczka projektu, tel. 504 146 397 od godz. 16:00

Zainteresuj się i złóż formularz zgłoszeniowy w Biurze Projektu lub prześlij go pocztą
do 12 marca 2010 r. na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 27, pokój nr 401

Liczba miejsc organiczna.
Nie zwlekaj! Zgłoś już dziś swój udział w projekcie!


Z serdecznymi pozdrowieniami
Anna Turowska – kierowniczka projektu

 

 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2010-06-12