Home

 

Aktualności

 

Informacje turystyczne

 

Kalendarz imprez

 

Galeria

 

Linki

 

   
 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 
 

 
 

Kilka słów o projekcie „Duże możliwości w małej miejscowości”

Projekt skierowany jest do:
• kobiet zamieszkałych w gminie Świętajno i zainteresowanych nabyciem umiejętności pomocnych w zdobyciu zatrudnienia.

Cele projektu:
• podwyższenie aktywności zawodowej mieszkanek gminy Świętajna,
• podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
• rozwój cech osobowościowych służących kształtowaniu postaw pracowniczych.

Stosowane formy:
• warsztaty socjoterapeutyczne,
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
• szkolenie z zakresu obsługi komputera.

Uczestnictwo w projekcie umożliwia:
• możliwość skorzystania z bezpłatnych porad socjoterapeuty i doradcy zawodowego,
• zdobycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
• uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu obsługi komputera.

Ulotka informacyjno-promocyjna  


 
   

5.07.2012 Podsumowanie projektu „Duże możliwości w małej miejscowości” Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uzyskała środki na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Został on przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie pod nazwą „Duże możliwości w małej miejscowości”.

28.05.2012 Zapytanie ofertowe Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „Duże możliwości w małej miejscowości”...

7.05.2012 Zapytanie ofertowe Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu „Duże możliwości w małej miejscowości”...

17.04.2012 Start projektu "Duże możliwości w małej miejscowości”W minionym roku LOT Ziemi Oleckiej wystąpiła z wnioskami w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.03.2012 Rozpoczyna się nabór Uczestniczek do projektu  

5.03.2012 Zapytanie ofertowe Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu „Duże możliwości w małej miejscowości” ...

 
 

 

 
 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2012-07-05