Home

 

Aktualności

 

Informacje turystyczne

 

Kalendarz imprez

 

Galeria

 

Linki

 

 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Gospodarstwo przyjazne naturze”

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej z dniem 1 lutego 2010 roku rozpoczęła realizację projektu „Gospodarstwo przyjazne naturze”. Środki finansowe na jego realizację w wysokości 50.000 zł pozyskano z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany będzie do czerwca 2010 roku.

Uczestnikami projektu będzie
15 osób związanych z branżą agroturystyczną, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej i ekoturystyki. Celem realizowanych zadań jest przede wszystkim przekazanie właścicielom gospodarstw agroturystycznych praktycznej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz wypracowanie wspólnej marki „Gospodarstwo przyjazne naturze”.

W ramach projektu w gospodarstwach agroturystycznych zostaną zorganizowane szkolenia i warsztaty obejmujące następującą tematykę: recykling w agroturystyce, ekoturystyka szansą na sukces, gospodarstwo przyjazne naturze, zajęcia przyrodnicze z leśniczym oraz warsztaty ekokulinarne „Mistrz kuchni”. W maju zorganizujemy wyjazd studyjny „Szlakiem Ekoturysty".

Podsumowaniem projektu będzie konferencja, podczas której uczestnikom zostaną uroczyście wręczone certyfikaty wraz z pamiątkową tablicą "Gospodarstwo przyjazne naturze" będącą symbolem poszanowania praw przyrody.

Bliższe informacje na temat możliwości udziału w projekcie (w tym formularze zgłoszeniowe) można uzyskać w biurze projektu, pod adresem biuro@lot.olecko.pl  oraz pod numerem telefonu
501 522 014.

Serdecznie zapraszamy!

Halina Bogdańska
www.lot.olecko.pl
 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2010-06-12