Home

 

Aktualności

 

Informacje turystyczne

 

Kalendarz imprez

 

Galeria

 

Linki

 

 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt "Marketing praktyczny - edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej"


Projekt „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od lutego do kwietnia 2010 r. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej realizuje projekt „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 50.000,- zł, a pozyskane środki pochodzą z Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszam do zapoznania się z głównymi działaniami projektu.

Załącznik:
Prezentacja projektu „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej”


Anna Turowska
www.lot.olecko.pl

 

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi OleckiejOstatnia aktualizacja: 2010-06-12